Kamratstödjare

                 

På Vaksalaskolan arbetar vi enligt följande modell för att förebygga och upptäcka mobbning:

Två elever/klass är kamratstödjare.

Att vara kamratstödjare innebär

  • att vara en god kamrat och bry sig om de elever som verkar ensamma
  • att försöka säga ifrån om någon är dum mot någon annan
  • att vid behov hämta en vuxen, inte lösa problemen själv
  • att uppmärksamma det positiva som sker i klassrum och på raster

Antimobbingteamets representanter samtalar regelbundet med kamratstödjarna i respektive årskurs. Ett par gånger per termin träffas alla kamratstödjare i åk 6-9 för att planera aktiviteter som främjar kamratskapet i hela skolan. T. ex. tårttävling och  stilbytardagar.

Vi som ingår i AntiMobbnings-Teamet är

  • Karin Gillerström och Anna-Lena Parkstam åk 1-5
  • Karin Kruse åk 6-9
  • Majid Farmanbar (elevsamordnare)

Ni är välkomna att kontakta oss!

 

Uppdaterad: