Hälsoarbete

    

Kunskap, Trygghet och Hälsa. Denna vision skall genomsyra Vaksalaskolans arbete.

Vi strävar mot att ge varje enskild elev utifrån sina förutsättningar individuell anpassning och stöd i sitt lärande och bemöta alla elever med värdighet.

Vaksalakolan arbetar för att säkra elevernas kunskaps­utveckling, för att eleverna skall känna sig trygga och för att eleverna skall få insikt i hälsobegreppet.

Ett antimobbingsarbete med elevrepresentanter och vuxen­repre­sentanter finns och arbetar före­byggande. Hälsoombud / grupp för personalen och för eleverna finns på skolan.

KiVateamet jobbar aktivt med att motverka mobbing på skolan. 

Elevvårdsteamet arbetar nära eleverna och den pedagogiska personalen. Skolan har skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator som arbetar i ett nära samarbete med eleverna, skolledningen och personalen. Detta ökar möjligheterna till snabba stödåtgärder för eleverna i behov.

 

 

Uppdaterad: