Hälsoarbete

Hälsoarbete på Vaksalaskolan innebär bland annat regler kring sötsaker i skolan. Vi har även andra ordningsregler.

Som en del av det hälsoarbete vi gör på Vaksalaskolan har vi infört regler kring sötsaker i skolan. Detta innebär att eleverna inte får ha med sig till exempel godis, kakor, sylt- eller Nutellasmörgåsar, ej heller söta drycker så som saft, läsk eller energidryck. Det är heller inte tillåtet att ta med chips, nötter (pga. nöt-allergier) eller liknande. 
Det är viktigt att skolan och hemmet samarbetar för att hjälpa barnet att följa dessa regler.

 

Skolans övriga ordningsregler

Ordningsregler till dig som elev:

  •  Du lämnar din mobil hemma eller avstängd och inlåst i ditt skåp.
  •  Du stannar på skolområdet under skoldagen.
  •  Du följer förbudet mot godis, energidryck, läsk och liknande.
  •  Du håller låg samtalston inomhus. Du går i trappor och korridorer.
  •  Du kommer i tid till lektionerna.
  •  Du är ute på skolgården när det är rast.
  •  Du lyssnar på dem som jobbar på skolan och uppträder schysst mot alla elever.
Uppdaterad: