Hälsoarbete

Hälsoarbete på Vaksalaskolan innebär bland annat regler kring sötsaker i skolan.

Som en del av det hälsoarbete vi gör på Vaksalaskolan har vi infört regler kring sötsaker i skolan. Detta innebär att eleverna inte får ha med sig till exempel godis, kakor, syltmörgåsar, ej heller söta drycker så som saft, läsk eller energidryck. Det är heller inte tillåtet att ta med chips, nötter eller mandlar pga nöt-allergier eller liknande. 
Det är viktigt att skolan och hemmet samarbetar för att hjälpa barnet att följa dessa regler.

 

Uppdaterad: