Hälsoarbete

Hälsoarbete på Vaksalaskolan innebär bland annat regler kring sötsaker i skolan. Vi har även andra ordningsregler.

Som en del av det hälsoarbete vi gör på Vaksalaskolan har vi infört regler kring sötsaker i skolan. Detta innebär att eleverna inte får ha med sig till exempel godis, kakor, syltmörgåsar, ej heller söta drycker så som saft, läsk eller energidryck. Det är heller inte tillåtet att ta med chips, nötter eller mandlar(pga. nöt-allergier) eller liknande. 
Det är viktigt att skolan och hemmet samarbetar för att hjälpa barnet att följa dessa regler.

 

Skolans övriga ordningsregler

Ordningsregler till dig som elev:

  •  Du lämnar din mobil hemma eller avstängd och inlåst i ditt skåp.
  •  Du stannar på skolområdet under skoldagen.
  •  Du följer förbudet mot godis, energidryck, läsk och liknande.
  •  Du håller låg samtalston inomhus. Du går i trappor och korridorer.
  •  Du kommer i tid till lektionerna.
  •  Du är ute på skolgården när det är rast.
  •  Du lyssnar på dem som jobbar på skolan och uppträder schysst mot alla elever.
Uppdaterad: