Hälsoarbete

    

Kunskap, Trygghet och Hälsa. Denna vision skall genomsyra Vaksalaskolans arbete.

Vi strävar mot att ge varje enskild elev utifrån sina förutsättningar individuell anpassning och stöd i sitt lärande och bemöta alla elever med värdighet.

Vaksalakolan arbetar för att säkra elevernas kunskaps­utveckling, för att eleverna skall känna sig trygga och för att eleverna skall få insikt i hälsobegreppet.

Ett antimobbingsarbete med elevrepresentanter och vuxen­repre­sentanter finns och arbetar före­byggande. Hälsoombud / grupp för personalen och för eleverna finns på skolan.

Elevvårdsteamet arbetar nära eleverna och den pedagogiska personalen. Skolan har skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator som arbetar i ett nära samarbete med eleverna, skolledningen och personalen. Detta ökar möjligheterna till snabba stödåtgärder för eleverna i behov.

 

 

Uppdaterad: