Antimobbningsarbete

Skolan kraftsamlar för att försäkra att skolmiljön är så bra som möjligt för eleverna. Ett led i kraftsamlingen är ökat fokus på arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling.

AMT 

 Skolan genomför varje år olika aktiviteter för att försöka förhindra att problem som mobbning och kränkande beteende uppstår. Ett sådant arbete blir mest effektivt om alla på skolan är delaktiga i arbetet.

1. Ett antimobbingsteam (AMT) har bildats på skolan. Det består av följande personer:

Antimobbingsteamets uppgift är att kartlägga mobbning och kränkande beteende samt vara drivande i arbetet för att förhindra sådant beteende. Om ni har frågor får ni gärna kontakta någon i antimobbningsteamet.

2. Det finns Trivselregler som alla elever förväntas följa. De är följande:

  • Jag pratar utan att använda fula ord, nedsättande miner eller gester som sårar.
  • Jag kommer i tid och har med rätt material.
  • Jag arbetar med mina arbetsuppgifter på lektionerna utan att störa andra.
  • Jag lämnar min plats hel och ren efter mig.
  • När jag är inomhus pratar jag tyst utan att störa andra och när jag springer och leker gör jag det utomhus.

Trivselreglerna kommer att bli ännu mer betydelsefulla för eleverna om ni som föräldrar också ställer er bakom dessa. Avsätt gärna tid för att diskutera reglerna med ert barn och uttala gärna att du sympatiserar med normerna. Man kan till och med skriva upp reglerna och sätta upp dem hemma.

3. Skolans ambition är att det ska finnas vuxna omkring eleverna så mycket som möjligt, så att vi snabbt kan agera om något skulle hända som kräver vuxnas ingripande.

4. Skolan delar ut enkäter till eleverna varje år för att undersöka hur vanligt det är med mobbning, men också för att vi ska se hur framgångsrikt vårt arbete är. Enkäterna kommer att besvaras anonymt.

5. Skolan kommer att reagera snabbt på uppkomna mobbningssituationer. Kontakt kommer att tas med elevernas föräldrar när något inträffar. För att arbetet ska fungera så bra som möjligt måste skolan, föräldrarna och eleverna tillsammans bilda en allians mot mobbning.

Ni är välkomna att höra av er med frågor och synpunkter eller om ni har viktig information som ni vill dela med er av. Vi hoppas att ett gott samarbete mellan hem, skola och elever ska ge ett gott resultat, gärna omedelbart och framförallt att vårt arbete ska vara långsiktigt!

Med vänlig hälsning,

Pär Ellmin
Rektor Vaksalaskolan
E-post: par.ellmin@uppsala.se

Uppdaterad: