SYV-info och Gymnasievalet

Studie & yrkesvägledning

Hej!

Jag heter Gabriella Henriksson och jag är studie- och yrkesvägledare på Vaksalaskolan. Jag finns här på måndagar och fredagar kl.8.00-16.30.

E-postadress Gabriella.henriksson@uppsala.se

Tel. 018-727 20 17

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/

Studie- och yrkesvägledning syftar till att förbereda eleverna i klass 9 inför kommande studie- och yrkesval. Mycket kretsar förstås kring gymnasievalet.

Vi arbetar i första hand med individuella vägledningssamtal och information i helklass, men även vägledning i mindre elevgrupper kan förekomma. Syftet är att stärka elevens möjlighet att göra ett väl genomtänkt och hållbart val till gymnasiet.

Se bifogad länk hur du söker till gymnasiet! https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/studie--och-yrkesvagledning/studie--och-yrkesvagledning-for-unga-upp-till-20-ar/

Meritpoäng

I gymnasieskolan kan du få Meritpoäng i fördjupningskurser i:

Moderna språk   -  Engelska   och    - Matematik

Se bifogad fil: plugga vidare efter gymnasitet

Förslag på användbara länkar: 

www.utbildningsinfo.se     och         www.framtidsvalet.se

Här kommer senaste informationen du behöver för gymnasievalet! 

Här finner du information ang. årets gymnasieval:

 www.uppsala.se/gymnasieantagning

 Här finner du informationen som gavs på föräldramötet: 

Här är några länktips ang. gymnasievalet:

Den nya Gymnasiekatalogen finner du här: Se alla utbildningar i gymnasiekatalogen (PDF, 8 MB)

/Gabriella Henriksson, syv 

Uppdaterad: