Studie-och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) Gabriella Henriksson genomför individuella samtal med elever främst i årskurs 9 inför gymnasievalet. De tar upp intressen, möjligheter/begränsningar och val som kan göras inför fortsatta studier/yrken. Detta hjälper eleven att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet.

På kommunens gemensamma sida för gymnasievalet finns tidsplan för gymnasievalet, programinformation, öppet hus datum med mera.

www.uppsala.se/gymnasieantagning

Andra bra länkar inför gymnasievalet:

gymnasievalet.uppsala.se  Där finns bland annat en länk till Gymnasiekatalogen för Uppsala län.

www.amv.se

www.saco.se/studieval

www.ur.se/orkaplugga 

 

Har du frågor kontakta gärna vår SYV Gabriella Henriksson, kontaktinformation nedan.

Kontaktuppgifter till SYV

Uppdaterad: