Årskurs 1-5

                                     INBLÅSNINGEN ÅK F-5

                                                                  (Augusti 2015)

                                            

    Klasserna F-5 "blåste in" det nya läsåret. Eleverna sjöng Vaksalaskolans egna sång så det ekade                  mot mot den stora slottsbyggnaden. Hela skolgården fylldes av terminsstartsanda. 

                   

     Rektor Ridde och bitr rektor Torun höll tal om att anta nya utmaningar under kommande läsår.                                                  Sommarlovet är över och ny börjar skolan igen!                                                                               

                                                             

26 februari 2018