Förskoleklasserna

Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet för 6-åringar.

 Telefon: se under fliken "Kontakta oss" !

I Förskoleklass A jobbar Karin Gillerström, Agnes Persson Rak och Julia Alexandersson

I Förskoleklass B jobbar Maria Ortstad, Maria Landfeldt och Hanna Eriksson.

Dagsrutiner

Vi inleder varje dag med att ta varje elev i hand och hälsa ”God morgon .” Detta skapar ett möte med varje elev.

Därefter har vi samling där vi samtalar om dagen, vilket datum det är, vilka som är frånvarande / närvarande, vad vi ska göra under dagen samt övrigt  som är aktuellt för gruppen. Sedan startar dagens aktiviteter som sker i hel– eller halvklass.

Vi bryter för fruktstund och rast vid ca 10-tiden, därefter rast.

Nya aktiviteter sker sedan fram till lunch ca 12.00 som åtföljs av sagoläsning och fortsatta aktiviteter fram till kl. 13.30 då skolan slutar och skolbarnomsorgen tar vid.

Dagens utformning utgår alltid från elevernas intresse och dagsform.

Förskoleklassens mål

  • Leken ska genomsyra verksamheten.
  • Få eleverna att bli en grupp.
  • Lära känna skolmiljön.
  • Känna trygghet och tillit till vuxna och elever på skolan.
  • Lära sig att respektera samhällets regler och normer.
  • Konfliktlösning.
  • Väcka nyfikenhet inför läs och skriftspråk samt matematiska begrepp.

 

Uppdaterad: