Förskoleklasserna

Förskoleklasserna

I förskoleklass A jobbar Agnes Persson Rak och Sara Lanesjö.

I örskoleklass B jobbar Maria Ortstad och Maria Landfeldt.

 

Dagsrutiner

Vi inleder varje dag med att hälsa ”God morgon" till varje elev och detta skapar en trygg start på dagen. 

Därefter har vi samling där vi samtalar om dagen, vilket datum det är, vilka som är frånvarande / närvarande, vad vi ska göra under dagen samt övrigt  som är aktuellt för gruppen. Sedan startar dagens aktiviteter som sker i hel– eller halvklass.

Vi bryter för fruktstund vid ca 10-tiden och därefter tar vi rast.

Nya aktiviteter sker sedan fram till lunch ca 12.00 som åtföljs av sagoläsning och fortsatta aktiviteter fram till kl. 13.30 då skolan slutar och fritids tar vid.

Dagens utformning utgår alltid från elevernas intresse och dagsform.

Förskoleklassens mål

  • Leken ska genomsyra verksamheten.
  • Få eleverna att bli en grupp.
  • Lära känna skolmiljön.
  • Känna trygghet och tillit till vuxna och elever på skolan.
  • Lära sig att sammarbeta och respektera varandra. 
  • Konfliktlösning.
  • Väcka nyfikenhet inför läs och skriftspråk samt matematiska begrepp.

 

Uppdaterad: