Vaksalaskolans Elevråd

Sidan är under uppbyggnad. 

Vaksalaskolans Elevråd är en ideell förening på skolan som verkar för att eleverna ska få ett ska få ett så bra skolår som möjligt. Sen 2017 är vi med i organisationen Sveriges Elevråd, som hjälper oss med finansiellt stöd för att kunna ordna så roliga aktiviteter och temadagar som möjligt för våra medlemmar.

Elevrådets styrelse består under läsåret 2020-2021 av: 

Ordförande: 
Sekreterare: 
Ekonomiansvarig: 
PR-Ansvarig: 
eBas-Ansvarig: 

Har du frågor, synpunkter eller idéer till oss så hör gärna av dig till vaksalaselevrad@gmail.com.

Mer info om kommer inom kort! 

//Elevrådsstyrelsen

Inte redan medlem? http://ebas.hogstadiet.sverigeselevkarer.se/signups/index/181

Uppdaterad: