Vaksalaskolans Elevråd 2017-2018

Vaksalaskolans Elevråd är en ideell förening på skolan som verkar för att eleverna ska få ett ska få ett så bra skolår som möjligt. Sen 2017 är vi med i organisationen Sveriges Elevråd, som hjälper oss med finansiellt stöd för att kunna ordna så roliga aktiviteter och temadagar som möjligt för våra medlemmar.

Elevrådets styrelse består under läsåret 2017/2018 av: 

Ordförande: Edvin Fasth, 9C
Vice Ordförande: Sherin Kasim, 9C
Sekreterare: Moa Andersson, 9A
Ekonomiansvarig: Aron Frisk, 8B
PR-Ansvarig: Malin Mårtensson, 7B
eBas-Ansvarig: Leo Dimberg, 7A

På vår Instagram @vaksalaselevrad lägger vi upp info om aktiviteter och öppna möten, så följ oss för att hålla dig uppdaterad! 😊


Har du frågor, synpunkter eller idéer till oss så hör gärna av dig till vaksalaselevrad@gmail.com.

Mer info om kommer inom kort! 

//Elevrådsstyrelsen

Inte redan medlem? http://ebas.hogstadiet.sverigeselevkarer.se/signups/index/181

5 mars 2018