Vaksalaskolans Elevråd 2019-2020

Vaksalaskolans Elevråd är en ideell förening på skolan som verkar för att eleverna ska få ett ska få ett så bra skolår som möjligt. Sen 2017 är vi med i organisationen Sveriges Elevråd, som hjälper oss med finansiellt stöd för att kunna ordna så roliga aktiviteter och temadagar som möjligt för våra medlemmar.

Elevrådets styrelse består under läsåret 2019/2020 av: 

Ordförande: 
Sekreterare: Emelie L 9A
Ekonomiansvarig: Aein 9B
PR-Ansvarig: Allan 9B
eBas-Ansvarig: Sundus 8B

På vår Instagram @vaksalaselevrad lägger vi upp info om aktiviteter och öppna möten, så följ oss för att hålla dig uppdaterad! 😊


Har du frågor, synpunkter eller idéer till oss så hör gärna av dig till vaksalaselevrad@gmail.com.

Mer info om kommer inom kort! 

//Elevrådsstyrelsen

Inte redan medlem? http://ebas.hogstadiet.sverigeselevkarer.se/signups/index/181

Uppdaterad: