Rektorns sida

Vaksalaskolans rektor

 

Rektor Andreas Kembler Widmark

Jag heter Andreas Kembler Widmark och är från och med augusti 2013 ny rektor för Vaksala­skolan.

Några ord om min bakgrund
Jag studerade till gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och började också arbeta som det här i Uppsala.

Ledarskap har alltid intresserat och lockat mig, så det dröjde inte särskilt lång tid in i läraryrket förrän jag började få allt mindre undervisning och allt mer ledaruppdrag i mitt schema. Jag kommer närmast från Brantings­skolan där jag hann med att vara rektor i två år.

Uppdragets hörnstenar
Vaksalaskolan är ju en skola med fantastiska värden. Elevernas resultat tillhör de bästa i Uppsala, personalen ligger i framkant när det gäller utvecklingsarbetet och det är många elever som vill börja på skolan. Detta är en utveckling som ska fortsätta även kommande år. En av mina personliga hörnstenar är att vi inom skolan måste arbeta med hela eleven.

En trygg miljö där alla ser och bekräftar varandra utgör grunden för all form av lärande.

Andreas Kembler Widmark

Rektor Vaksalaskolan
E-post: andreas.kembler@uppsala.se
Tel: 018 – 727 68 63
Blogg: Vaksalabloggarn

Hör gärna av dig med dina frågor eller synpunkter.

 

15 april 2015