Arbetslag F-3

Karin Gillerström

Förskollärare

Arbetslagsledare F-5

Klassföreståndare FKA

Agnes Persson Rak

Förskollärare

Klassföreståndare FKA

Maria Landfeldt

Förskolelärare

Klassföreståndare FKB

Erika Angebrand

Fritidspedagog

Klassföreståndare FKB

Sanna Elfström

Lärare 1-3

Klassföreståndare åk 1A

Maria Thörnqvist

Elevassistent

Elevassistent 1A

Louise Folkebrant

Lärare 1-3

Klassföreståndare åk 1B

Ann-Charlotte Lööf

Elevassistent

Elevassistent 1B

Sofia Westerlund

Förskollärare

Klassföreståndare 2A

Tobias Svensson

Fritidspedagog

Fritidspedagog 2A

Marie Oscarson Cristvall

Lärare 1-3

Klassföreståndare åk 2B

Johanna Engqvist Wirén

Fritidspedagog

Fritidspedagog 2B

Arbetslagsledare Fritids

Terese Sandström

Lärare åsk 1-7

Klassföreståndare 3A

Jerusha Nohlgren

Idrottlärare åk 3

Fritidspedagog 3A

Maria Arvidsson

Lärare åk 1-7

Klassföreståndare 3B

Helena Eklund

Fritidspedagog

Fritidspedagog 3B

Agneta Österberg

Lärare 1-5

Speciallärare 

5 augusti 2015