Arbetslag F-3

Karin Gillerström

Förskollärare

Arbetslagsledare F-5

Klassföreståndare FKA

Maria Landfeldt

Förskolelärare

Klassföreståndare FKB

Maria Thörnqvist

Elevassistent

Elevassistent FKA

Agnes Persson Rak

Förskollärare

Klassföreståndare FKB

Martina Eriksson

Förskollärare

Klassföreståndare FKB

Ann-Charlotte Lööf

Elevassistent

Elevassistent FKB

Sofia Westerlund

Förskollärare

Klassföreståndare 1A

Tobias Svensson

Fritidspedagog

Fritidspedagog 1A

Agneta Österberg

Lärare 1-5

Klassföreståndare 1B

Johanna Engqvist Wirén

Fritidspedagog

Fritidspedagog 1B

Terese Sandström

Lärare åsk 1-7

Klassföreståndare 2A

Erika Angebrand

Fritidspedagog

Fritidspedagog 

Maria Arvidsson

Lärare åk 1-7

Klassföreståndare 2B

Helena Eklund

Fritidspedagog

Fritidspedagog 2B

5 augusti 2015