Arbetslag 6-7

Reneé Lag

Lärare Hemkunskap

Arbetslagsledare 6-7

Klassföreståndare 6A

Sandra Wejshag

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 6A

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA

Klassföreståndare 7A

Åsa Löfgren

Lärare åsk 1-7

Klassföreståndare 7A

Sara Alfredsson

Assistent

Assistent i klass 7A 

Kajsa Lindahl

Förstelärare SP/EN

Klassföreståndare 7B

Marie Winell

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 7C

Maria Sjöberg

Lärare Idrott

Klassföreståndare 7C

Anna Lundin

Lärare TY åk 6-9
5 augusti 2015