Arbetslag 8

Anna Alexandersson

Administratör/Webbredaktör
Skolbiblioteksansvarig

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA

Klassföreståndare 7A

Åsa Löfgren

Lärare åsk 1-7

Klassföreståndare 8A

Arbetslagledare åk 8 

Sara Alfredsson

Assistent

Assistent i klass 8A 

Kajsa Lindahl

Förstelärare SP/EN

Klassföreståndare 8B

Viktor Norgren

Trä och metallslöjdslärare

Klassföreståndare 8B

Marie Winell

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 8C

Maria Sjöberg

Lärare Idrott

Klassföreståndare 8C

Charlotta Johansson

Lärare EN/SV, Resurs

Klassföreståndare 8C

5 augusti 2015