Arbetslag 9

Anna Alexandersson

Pedagog Musik/Musikal

Arbetslagsledare åk 9

Profillärare

Administratör Expeditionen

annaalexandersson.blogspot.se

Charlotta Johansson

Lärare EN/SV, Resurs

Klassföreståndare 9A

Jérémie Bonhomme

Förstelärare SP/SV

Klassföreståndare 9A

Ansvarig för Elevrådet 6-9

Karin Kruse

Lärare SO

Klassföreståndare 9B

Ansvarig för Kompis Crew och

Kamratstödjarna åk F-6

Karin Svanberg

Förstelärare FR/SV

Klassföreståndare 9B

Lars Grenmark

Lärare Idrott

Klassföreståndare 9C

Agneta Rosén

Lärare Ma/No + Resurs

Klassföreståndare 9C

5 augusti 2015