Arbetslag 8

Gabriel Scandurra

Lärare SV/EN åk 6-9

Klassföreståndare åk 8A

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 8A 

Maria Willebrand

Lärare SV/SO

Klassföreståndare 8B

Lena Ingelstam

Lärare Tx-slöjd

Klassföreståndare 8B

 

Maria Wilke

Lärare SO, Resurs

Klassföreståndare 8C

Annika Bengtsson

Lärare MA/NO

Arbetslagsledare åk 8

Klassföreståndare 8C

Annikas lärarblogg

Britt-Mari Kratz Söderdahl

Specialpedagog
5 augusti 2015