Arbetslag 3-5

Karin Larsson Furberg

Lärare åsk 1-3

Klassföreståndare 3A

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 3-9

Bildlärare och Fritidspedagog i 3A

Gûlbahar Saritas

Lärare åsk 1-5

Klassföreståndare 3B

Agata Amein

Bild o Fritidspedagog

Bildlärare och Fritidspedagog i 3B

Emma Eriksson

Lärare 1-5

Klassföreståndare 4A

Bjarne Lindh

Assistent 4A

Anna-Lena Parkstam

Lärare 1-7

Arbetslagsledare F-5

Klassföreståndare 5A

25 september 2015