Skolvalet 2017

Grundskolans skolval genomfördes 11–31 januari för barn som

  • ska börja förskoleklass
  • inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1
  • går på en skola där nästa årskurs inte finns

Från 1 mars kan du logga in i eBarnUngdom och se på vilken skola ditt barn fått plats. Du kan se beskedet under "Mina ärenden". Placeringsbeskedet skickas också per post till barnets hemadress under vecka 9.

Omvalsperioden sker 2–15 mars

Då kan du göra ett omval om du vill ändra ditt önskemål om skolplacering eller om du inte är nöjd med den skolplacering du fått. Vi hanterar bytesansökningar utifrån principen om relativ närhet och beviljar skolbyte i mån av plats. 

Läs mer om skolvalet på www.uppsala.se/skolval.

 

1 februari 2017