Elevhälsoteamet

Elisabeth Kilhberg

Sjuksköterska

Margaretha Stangendahl

Skolpsykolog

Sofia Lind

Kurator

Är föräldraledig under hela 2017.

Eva-Lena Sagbrant

Sjuksköterska

Arbetar endast på onsdagar! 

Tommy Sandström

Specialpedagog
13 november 2015