Elevhälsoteamet

Elisabeth Kilhberg

Sjuksköterska

Margaretha Stangendahl

Skolpsykolog

Sofia Lind

Kurator

Är föräldraledig under hela 2017.

13 november 2015