Elevhälsoteamet

Elisabeth Kilhberg

Sjuksköterska

Margaretha Stangendahl

Skolpsykolog

Sofia Lind

Kurator

Är föräldraledig under ht 2016 och vt 2017.

13 november 2015