Prao-info åk 8 och 9

Här nedan hittar du Prao-anskaffningsblanketterna. 

 

Vad är Prao?

Prao betyder PRaktisk ArbetslivsOrientering.

I arbetslivsundervisningen strävar skolan efter att:

  • ge eleverna en inblick i närsamhällets arbetsliv.
  • ge eleverna kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
  • bidra till att motverka studie– och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.
  • ge eleverna konkreta erfarenheter för att underlätta deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • berika skolans verksamhet och förankra det i det omgivande samhället.

Praon infaller under högstadietiden i två praoperioder, då eleverna under en längre tid deltar i verksamheten på en arbetsplats. Eleverna anmodas att skaffa egna PRAO­platser. Kommunen har upphört med tilldelning av PRAO-platser.

Åk 9 har sin praoperiod under v.45 ht 2017  

Prao-anskaffningsblankett åk9 ht17.doc (DOC, 31 KB)

Matersättningsblankett årskurs 9.pdf (PDF, 354 KB) 

Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på praktik. Praktikplatsen i samarbete med skolan måste diskutera elevens säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Skolan måste kunna göra en bedömning att arbetsplatsen är lämplig för eleven att vara på. Därför måste skolan ta del av den riskbedömning som praktikplatsen gör. För att eleven ska få göra sin praktik måste handledaren fylla i ”Checklista för en bra och säker arbetsmiljö för minderåriga på praktik” och läsa igenom följebrevet. Skolan måste ha tillbaka dokumenten senast  20 oktober. 

Checklista för arbetsmiljö: Följebrev till handledare och Underlag för riskbedömning åk 9.pdf (PDF, 460 KB) och Underlag för riskbedömning inför praktik.docx (DOCX, 39 KB) (observera att båda dokumenten ska till handledaren) 

 

Åk 8 kommer att ha PRAO under våren 2018.

Prao-anskaffningsblankett åk8 vt18.pdf (PDF, 405 KB)  

Matersättningsblankett årskurs 8.pdf (PDF, 355 KB)

Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på praktik. Praktikplatsen i samarbete med skolan måste diskutera elevens säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Skolan måste kunna göra en bedömning att arbetsplatsen är lämplig för eleven att vara på. Därför måste skolan ta del av den riskbedömning som praktikplatsen gör. För att eleven ska få göra sin praktik måste handledaren fylla i ”Checklista för en bra och säker arbetsmiljö för minderåriga på praktik” och läsa igenom följebrevet. Skolan måste ha tillbaka dokumenten senast  (vi återkommer med datum ) mars. 

Checklista för arbetsmiljö: Följebrev till handledare och Underlag för riskbedömning åk 8.pdf (PDF, 461 KB) och  Underlag för riskbedömning inför praktik.docx (DOCX, 39 KB) (observera att båda dokumenten ska till handledaren)

 Något att tänka på inför din prao:

Ring och presentera dig för din handledare två veckor innan du börjar. Infinn dig punktligt på din praoplats. Blir du sjuk eller behöver ta ledigt ska du meddela skolan och praoplatsen.

Resor: Är det mer än 4 km mellan bostaden och arbetsplatsen får du bussbiljetter av skolan. Överblivna bussbiljetter ska du återlämna.

Mat: Är din arbetsplats i närheten av Vaksalaskolan, ska du gå dit och äta. Äter du på någon annan skola måste du lämna en matkupong till matpersonalen. Kuponger delas ut av PRAO-handläggaren. Finns ingen skola i närheten får du ta med matsäck eller ordna på annat sätt. Skolan ersätter dig då med 15 kr/dag, när du och dina föräldrar fyllt i en blankett för matersättning. Denna delas ut vid behov efter praotiden, den finns att ladda ned här ovan.

Har du frågor kring din praoplats, vänder du dig i första hand till din handledare och i andra hand till det Arbetslag du tillhör på skolan. 

Visa dig artig och intresserad. Hedra dig själv och skolan genom ett gott uppförande.

Lycka till!

14 oktober 2015