4B

Gülbahar Saritas (SO) Klassföreståndare 

Anna-Lena Parkstam (NO/Matematik)

Emma Eriksson (Engelska)

Emma Bengtsson (Bild)

Sara Berntsdotter (Musik)

Lena Ingelstam (Textilslöjd)

Viktor Norgren (Trä-och metallslöjd)

Lars Grenmark (Idrott)

12 september 2017